PRISER

Prisoversigt 01012018

 

 

Erhverv

 

Da der er tale om et individuelt forløb ved kørekort til erhverv, bedes du kontakte os via vores tilmeldingsformular eller kontakte os via telefon eller fremmøde.

 

 

Pris for lovpakken

 

Prisen for lovpakken afhænger af, hvordan du vælger at betale for den. Du kan betale på følgende måder:

 

1. Betaling på en gang: 13.000 kr.

 

2. Løbende betaling: 14.100 kr.

 

Vælger du den løbende betaling, betaler du for kørelektionerne, efterhånden som du tager dem, og bestemmer dermed selv, hvor hurtigt du skal have dit kørekort. Den løbende betaling er bygget op således:

 

• Betaling på 5.000 kr.

 

• Betaling på 450 kr. pr. kørelektion (i alt 16 lektioner)

 

• Betaling på 1.900 kr. når du skal på glatbane

 

 

 

Køb af pakkeløsninger

 

Ved køb af en af vores pakkeløsninger har du adgang til 4 måneders teori uden merudgift.

 

Kørelektioner, ud over de der er omfattet af pakkeløsningen, betales pr. lektion i henhold til prisoversigten.

 

 

 

Betaling

 

Hvis du vælger at betale for lovpakken på én gang, vil du efter tilmelding til en holdstart modtage en faktura med betalingsfrist 14 dage før opstarten. Betaling til holdstarten skal ske via bankoverførsel til nedenstående kontooplysninger.

 

Betaling ud over pakkeløsningerne kan ske på følgende måder:

 

mobilepay-1 MobilePay til 37661
Bankoverførsel

Bankoverførsel til Danske Bank

Reg. nr. 4426, kontonr. 3525174654

Kontant Kontant betaling

 

 

Fortrydelsesret

 

Ønsker du mod forventning ikke at fortsætte din undervisning hos DK-Køreskole, efter at du har betalt hele beløbet, får du refunderet det betalte på følgende måde:

 

• Efter start på teorihold: Det betalte beløb fratrukket 3.000 kr.

 

• Efter manøvrebane: Det betalte beløb fratrukket 5.000 kr.

 

• Efter start på første kørelektion: Det betalte beløb fratrukket 5.000 kr. og antallet af kørte lektioner til den til enhver tid gældende køretimesats, jf. prisoversigten.

 

 

Det beløb, der skal tilbagebetales, kan på intet tidspunkt overstige det betalte beløb.