Generhverv kørekort

 

Der er ikke noget lovkrav om at modtage teoriundervisning til generhvervelse, men du skal op til en almindelig teoriprøve der består 25 billeder, hvor du maksimalt må have fejl i fem billeder, der er op til 4 spørgsmål pr. billede .

 

Du kan enten følge teoriundervisningen hos os, eller du kan købe en hjemmelicens af os til selve teoriundervisningen samt prøver til din hjemmecomputer.
Mange foretrækker at købe hjemmelicensen af os, idet de så har mulighed for at tage teorien på de tidspunkter der passer dem.
Dette kan lade sig gøre, idet der ikke er noget krav om, at man skal have undervisning af en godkendt kørelærer, men blot kunne bestå en teoriprøve. Vi anbefaler dog stadig at du modtager teori undervisning, for at være godt rustet til denne prøve. Hvis ikke den kontrollerende prøve bestås, vil man blive frakendt kørekortet.

 

Prisen for en hjemmelicens der gælder i 4 måneder og koster kr. 500,00.

 

 

Godkendelse

For at generhverve kørekortet , skal du medbringe det brev du har modtaget fra politiet samt kopi af dit kørekort og sygesikringsbevis. Hvis dit kørekort er indraget skal du medbringe et godkendt pasfoto. Herefter udfylder vi en ansøgning om kørekort som skal bruges til at bestille teoretisk prøve med. Vi bestiller prøven når du føler du er klar.

 

 

Tilmelding

Tilmelding til teoriprøve sørger vi for, når vi har modtaget dine papirer.
Tilmeldingen til køreprøven sørger vi ligeledes for, så snart teoriprøven
er bestået.

 

 

Teoriprøve

Teoriprøven foregår hos politiet og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål.

Prøven varer ca. 45 min.

Når du er færdig med teoriprøven kontakter du kørelæreren for at aftale tid til den praktiske prøve.

 

 

Praktiskprøve

 

Du begynder at køre når vi ved hvor og hvornår du skal til prøve, du bedes første gang du har kørelektion have læst den tekniksedel du har fået udleveret, så du kan blive overhørt i stoffet som man skal kunne til selve prøven. Typisk har man 1 - 2 kørelektioner inden prøven, men dette bedømmer du sammen med kørelæren.

Prøven finder sted hos politiet i den skolevogn du før har kørt i.