ERHVERV (TAXA)

Hos DK Køreskole kan du tage lille erhvervskørekort - også kendt som erhvervskørekort til taxa. For at kunne tage erhvervskørekort skal du mindst være 21 år samt have bestået teori- og køreprøve til kørekort til personbil. Er du tidligere straffet kan dette være en hindring.

 

Undervisning

Du skal både op til en teori- og en køreprøve for at kunne få erhvervskørekort.

 

Der er ikke noget lovkrav om at modtage teoriundervisning fra en kørelærer til erhvervskørekort, men du skal op til en teoriprøve. Teoriprøven er den samme som ved kørekort til bil, men her må du højest have 3 fejl for at bestå prøven. Hvis det er længe siden, du har været til teoriprøve, anbefaler DK-Køreskole, at du følger teoriundervisningen i vores lokaler på Sjællandsgade. Der er ikke selvstændig holdstart til erhvervskørekort, og du vil derfor skulle følge køreskolens teoriundervisning til bil. Du kan også vælge at købe en hjemmelicens, og gennemgå teorien derhjemme når det passer dig.

 

 

Der er heller ikke noget lovkrav om at modtage køreundervisning. DK Køreskole anbefaler dog, at du tager et par kørelektioner med en af vores kørelærere, for at vi kan vejlede dig bedst muligt, omkring hvordan du består køreprøven. For at kunne bestå skal du vise rutineret kørsel samt et større overblik og en større forudseenhed end en almindelig bilist.

 

 

Køreprøven varer ca. 90 minutter, og du skal:

• vise egen kørsel

• finde korteste vej til to angivne adresser ved hjælp af kort

• forklare om tekniske forhold ved bilen

• svare på spørgsmål vedrørende taxaregulativet

 

 

Bestilling af køreprøve aftales med din kørelærer.

 

 

Hvis du skal køre taxa, skal du også have et 70-timers taxakvalifikationskursus. Dette kursus udbydes ikke hos DK Køreskole, men hos godkendte kursusudbydere. Du kan se en liste over kursusudbydere på Trafikstyrelsens hjemmeside her.